چرا باید فیلتر های دستگاه تصفیه آب به موقع تعویض شوند ؟

1- عوامل میکروبی در دستگاه و آب خروجی پدید می آید

در دستگاه های تصفیه آب ، آب بعد از عبور از فیلتر دوم ، کلر خود را از دست می دهد . آب بدون کلر یعنی آب بدون هیچ ماده نگهدارنده  که به راحتی در این آب ، جلبک و قارچ و سایر عوامل بیماری زا می توانند رشد کنند . میکرو ارگانیسم های زنده در این شرایط به خوبی رشد و تکثیر می کنند. بعد از مدتی آب خروجی دچار آلودگی های میکروبی ، قارچی و … می شود در حالی که هیچ نشانه ای ندارند و دیده نمی شوند. کم کم آب بو می گیرد و ممکن است طعم آن نیز عوض شود . اگر این آلودگی ها به مخزن راه یابند ، تمیز کردن آن تا حدی سخت خواهد شد که ممکن است شما مجبور به تعویض مخزن شوید . گاهی اوقات حتی با تعویض مخزن و همه فیلترها ، دوباره آلودگی باز می گردد و شما کلافه خواهید شد از دردسرهای آن . همه این حالات زمانی به وقوع می پیوندد که شما فیلترهای دستگاه خود را در زمان مقرر تعویض نکرده باشید و فیلترها دچار فساد شده باشند .

2- فیلترها هیچ کاری انجام نمی دهند و فقط ظاهر یک فیلتر را دارند .

هر فیلتری یک عمر مشخص دارد . کمپانی های سازنده و سازمانهای استانداری به دقت آنها را بررسی کرده و کنترل کرده اند و عددی را که تعیین کرده اند ، بر اساس آزمایشات و بررسی های گوناگون است . بعد از گذشت آن زمان ، این فیلترها عملا قادر به تصفیه و انجام وظیفه خود نیستند و وقتی آب از آن عبور می کند ، هیچ فعالیت خاصی روی آب انجام نمی دهند . بنابراین اگر شما می خواهید یک آب با کیفیت را بنوشید ، حتما باید فیلترها را در زمانهای مشخص شده تعویض کنید و همچنین همیشه از فیلترهای باکیفیت استفاده کنید .

3- باعث خرابی فیلترهای دیگر و اجزاء دستگاه تصفیه آب میشوند .

هر کدام از فیلترهای دستگاه تصفیه آب ، کار خاصی را انجام می دهد و شرایط آب را برای فیلترهای بعدی مهیا می کند . به عنوان مثال ، فیلتر دوم کلر را از آب حذف می کند و کلر ، دشمن فیلتر مرحله 4 ( ممبران ) است . چنانچه عمر مفید فیلتر دوم تمام شود و نتواند کلر را از آب حذف کند ، کلر به فیلتر چهارم خواهد رسید و سبب خرابی زودهنگام این فیلتر خواهد شد ( عمر مفید و متوسط فیلتر چهارم یا همان ممبران حدود 4 سال است ) . همچنین بعضی از فیلترها با گذشت زمان ، دچار تغییر شرایط کاری می شوند و ممکن است مثلا به پمپ دستگاه فشار زیادی وارد شود که خرابی آن را در پی خواهد داشت .

 بنابراین به یاد داشته باشید که همواره از دستگاه تصفیه آب به طور صحیح و مطابق با دستورالعمل ها استفاده نمایید تا همواره علاوه بر استفاده از آب با کیفیت مطلوب ، از هزینه های خود نیز بکاهید و عدم استفاده صحیح از دستگاه تصفیه آب می تواند خطرات جدی را متوجه استفاده کنندگان قرار دهد .