تخفیف 5%
پوچ شد که ...
تخفیف 20%
عیدت مبارک
کد تخفیف 10%
اشکال نداره فردا بازم میتونی امتحان کنی
پوچ
امروز خوش شانس نبودی
کوپن 1 میلیون تومانی خرید دستگاه تصفیه آب
فقط یه ذره فاصله داشتیا
اوووخ ، نشد که بشه !
عیب نداره فردا بازم بیا
گردونه رو بچرخون شانستو امتحان کن!

ایمیل و شماره موبایلتو بزن و شانستو امتحان کن !

قوانین گردونه :

  • روزی یک بار میتونی گردونه رو بچرخونی
  • تقلب ممنوع