• نوع فیتینگ: خودکار و فشاری
تغییرات قیمت :

- +

۲,۶۵۰,۰۰۰ تومان

۶۸.۵%